تبلیغات


برای نمایش تصاویر گالری کلیک کنید


دریافت كد گالری عكس در وب

دبستان امیرکبیر فین - برگزاری روز جهانی کودک در باغ فین
دانش آموزان  روز یک شنبه 21 مهر ماه به مناسبت روز کودک به همراه آموزگار خود در باغ فین حضور یافتندواز آثار تاریخی آن دیدن نمودند ودر ضمن مطالبی توسط آموزگارشان  در مورد تاریخچه این باغ و خدمات ارزشمند میرزا تقی خان امیر کبیر وهمچنین دوران کودکی این بزرگمرد تاریخ ایران به دانش آموزان ارائه شد.